ห้องคนทำงาน
 Date / TimeNickname  Message
สิงหาคม 18, 23:13-น้ำเมา@ COOL
สิงหาคม 18, 23:13-น้ำเมา@ ยากอะไรนิ
สิงหาคม 18, 23:15ก๋วยจั๊บ COOLหราๆ
สิงหาคม 18, 23:18-น้ำเมา@ อืม
สิงหาคม 18, 23:18-น้ำเมา@ อิอิ
สิงหาคม 18, 23:19-น้ำเมา@ https://www.youtube.com/watch?v=n_4JtGY2kngWINK
สิงหาคม 18, 23:21ก๋วยจั๊บ COOLCOOL
สิงหาคม 18, 23:33-น้ำเมา@ https://www.youtube.com/watch?v=ue9i4EIm8RsCOOL
สิงหาคม 18, 23:41ก๋วยจั๊บ SHOUT
สิงหาคม 18, 23:55คนเลว COOL
สิงหาคม 18, 23:58-น้ำเมา@ COOL
สิงหาคม 18, 23:58-น้ำเมา@ อิอิ
สิงหาคม 18, 23:58-น้ำเมา@ https://www.youtube.com/watch?v=bTzf8qSQGTUWINK