ห้องคอซอง
 Date / TimeNickname  Message
กุมภาพันธ์ 22, 23:08หอมแดง แค่ถามว่าเทอเข้ามาเล่นนานหรือยัง
กุมภาพันธ์ 22, 23:09บานเช้า ตั้งแต่ตอนเช้าไง
กุมภาพันธ์ 22, 23:09บานเช้า นานมะ
กุมภาพันธ์ 22, 23:09หอมแดง ก็นานนะ
กุมภาพันธ์ 22, 23:09หอมแดง เห็น อั่ง กับ หิน มั่งป่ะ
กุมภาพันธ์ 22, 23:09หอมแดง ถามๆ
กุมภาพันธ์ 22, 23:10บานเช้า ไม่เห็น เพิ่งเข้ามาดู
กุมภาพันธ์ 22, 23:11หอมแดง ไม่เปงไร
กุมภาพันธ์ 22, 23:11บานเช้า <<<<<< คืออั่งเปา
กุมภาพันธ์ 22, 23:11หอมแดง ง่วงยัง
กุมภาพันธ์ 22, 23:11บานเช้า ยาง
กุมภาพันธ์ 22, 23:12บานเช้า เวลานอนเราคือเที่ยงคืน
กุมภาพันธ์ 22, 23:12หอมแดง เทอรุ้จักอั่งเปาหรอ